ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

11 ม.ค. 2022 10:50:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.สะพือ 373

TOP